Note:

Artikkelen ble først trykket i KEM’s magasin Sirkel i 2012. I ettertid ville jeg nok ha skjerpet slutten av essayet noe, med tanke på Gills skadelige oppførsel, som må ha forårsaket store traumer for de som var gjenstand for hans overgrep. På den annen side var jeg i artikkelen mest opptatt av å belyse Gills virke som skrifthåndverker.