LIGATURER

Tegnet «&» kalles på fagspråket en ampersand. Navnet stammer fra engelsk og latin: «and ‹per se› and», altså «og ‹slik det er› og». Tegnet er en ligatur, altså en sammenbinding av en eller flere bokstaver, i dette tilfellet e og t, altså latin «et», som betyr «og». Den kjente typografen Jan Tschichold forelsket seg såpass i tegnets utforming at han utga boken «Formenwandlungen der &-Zeichen» som inneholdt 288 varianter. Dets forhistorie strekker seg til romertiden, og det er tydelig et skrevet tegn. De enkelte kalligrafers utforming av tegnet varierer, mens typografien i mindre grad har tilbudt variasjoner over tegnets utseende. Vi kjenner mest tegnet fra firmanavn; Jensen & Hansen. Tegnet kan i så måte byttes ut med kursiv, Jensen & Hansen, for å livne opp skriftbildet. Overivrige grafiske designere blåser gjerne ampersanden opp i størrelse, med det resultatet at vi leser Hansen OG Hansen, og det finnes de av oss som irriterer oss over det. I manuskripttradisjonen ble ampersanden også benyttet i løpende tekst, der også andre ligaturer ble brukt i rikt monn, for å spare skriveren tid og dyreskinn. Dette kjenner de fleste igjen fra sin egen og andres håndskrift: Det hender vi løfter pennen, men for det meste skaper vi sammenbindinger og ligaturer mer eller mindre bevisst. Dette i motsetning til, for eksempel, arabiske kalligrafer, som lærer seg kalligrafi ved å øve bokstaver parvis. De tar det for gitt at bokstaver er relasjonelle entiteter, og de enkelte relasjonene øves inn bevisst. Skriveren er altså forberedt på tegnkombinasjonene som kan oppstå. Gutenbergs 42-linjers bibel skal inneholde så mange som 290 spesialtegn, mange av disse ligaturer. Dette gjorde det lettere å få en jevn sats med rett venstre- og høyrekant (blokksats). De vanligste ligaturene i våre dager er fi og fl, men ffi og ffl finnes til visse skriftsnitt. Dette for å unngå at toppen på f’en kommer i konflikt med prikken over i’en eller toppen av l’en. Det norske ordet fjord har, etter at det ble importert til engelsk, gjort det vanlig med fj-ligaturer i noen snitt, som f.eks. Adobe Garamond. Bokstavene inngår altså både kort- og langvarige forhold, og til og med trekantforhold.

Comments are closed.