JAN VAN KRIMPEN

 

Jan van Krimpen er en av disse typografiske pioneerene som kanskje ikke er så berømte utenfor kretsen av kjennere, men som i sin markerte seg som en særs dyktig typedesigner og skrifthåndverker. Typesnittene hans var nytegninger, ikke ‘remakes’ av historiske snitt. Ikke slik å forstå at han forsøkte å gjenoppfinne alfabetet eller å tøye grensene for hva som kan leses som en bokstav. Han var opptatt av å revitalisere det bestående skriftspråket, så og si innenfra.

De som har vært i Holland har kanskje sett både Amstel-øl og røykpakker. Amstel-logoen ble i sin tid utformet av Van Krimpen, og den lille papirlappen som forsegler røykpakkene er prydet av håndtegnede bokstaver og slynger tegnet av ham.

Han brevvekslet med den kjente typografiske rådgiveren Stanley Morison i England, og i korrepondansen tydeliggjøres forskjellene mellom dem, selv om deres diskusjoner om skrift foregår på en dannet måte: For Stanley Morison var gravørredskapet av stor betydning for typografisk form, mens Jan Van Krimpen så kalligrafien og det bredkantede skriveredskapet som viktige for typografisk fornyelse. Han var samtidig kritisk til hva han kaller «pseudo-kalligrafiske typesnitt».

«[…] type and calligraphy are two essentially different things […] calligraphic influence in type should […] be no more than an underlying force».****

Van Krimpen behersket en rekke språk, og hans litteraturinteresse gikk godt sammen med hans virke som bokdesigner. Ifølge nekrologen i The Times 21. oktober 1958, var han mer innflytelsesrik som bokdesigner enn som typedesigner (også internasjonalt), noe som kanskje har endret seg etter hans død: Typesnitt har jo gjenbruksmuligheter.

Han laget en rekke frimerker med dyktig utførte slynger og initialer, samtidig som han tegnet nydelige klassiske majuskler. Originaltegningene er det sjokkerende lite retusjerte. Gjennom sitt samarbeid med skriftgravøren P.H. Rädisch skapte han en rekke typesnitt for Enschede i Haarlem, blant annet Antigone, Cancelleresca Bastarda, Haarlemmer (finnes digitalt), Lutetia, Lutetia Open Capitals, Open Capitals, Romanée, Romulus, Romulus Greek, Romulus condensed bold, Romulus sans serif, Monotype Van Dijck, Spectrum (finnes digitalt) og Sheldon.

 

Illustrasjonstekst: Spectrum er et elegant typesnitt med markerte bredpennspor i grunnstrøkene. Kursiven er basert på renessansekilder, med en karakteristisk g-form. Det er et snitt med tynne hårstreker, som gjør det egnet til titler og sartere litterære tekster, eller tekster der man er ute etter et litt «sprakende» preg. Snittet kom til i perioden 1941–43, og ble laget til en Bibel som skulle utgis av Spectrum forlag i Utrecht. Bibelprosjektet ble avlyst, og Monotype Corporation i England sluttførte typesnittet, som i dag finnes i digital form.

 

**** Utdrag fra An Introduction to J. Van Krimpen On Designing and Devising Type, The Sylvian Press, London

 

Kilder:

John Dreyfus, The Work of Jan Van Krimpen, An Illustrated Record, Joh. Enscedé en Zonen, Haarlem 1952

Jan Van Krimpen; A letter to Philip Hoefer on certain problems connected with the mechanical cutting of punches, Harvard College Library 1972

 

 

 

 

 

 

Author: Christopher Haanes

Calligrapher, typographer, book-designer. Teacher and author of several books and articles on letters.

Comments are closed.