March 9, 2012
by Christopher Haanes

ANTIKVA

Det virker kanskje en smule meningsløst å ramse opp navn på typesnitt så lenge de fleste er tilstrekkelig forvirret av sine lange fontmenyer fra før. Antallet typesnitt de fleste besitter, overstiger det som strengt tatt er nødvendig til hverdagsbruk, og det er vel ingen overdrivelse å hevde at de fleste av disse er ganske ubrukelige. Det kan være nyttig i det minste å kunne klassifisere de typesnittene vi anvender. Den groveste inndelingen er mellom antikva … Continue reading

March 9, 2012
by Christopher Haanes

GROTESK

GROTESK   Ved å betegne noe som «groteskt» uttrykker vi forakt – i de fleste tilfeller. Når groteskskriften dukket opp på 1800-tallet kalte mange den for nettopp «grotesque». Skriften brøt med den almenne oppfatningen av hvordan bokstavene burde se ut. I tillegg var de fleste groteskskriftene langt «fetere» enn de vanlige bokskriftene – de var mer høylytte, noe mange fant støtende. Og i en situasjon der den ene skriker høyere enn den andre blir det … Continue reading

March 9, 2012
by Christopher Haanes

HERMANN ZAPF

Hermann Zapf has had a wide-ranging influence on several generations of calligraphers and typographers. He probably deserves the title that his colleague, Karlgeorg Hoefer, jokingly gave him: The Emperor of Calligraphy. I first saw the letterforms of Hermann Zapf in an old edition of Calligraphy Today. Zapf had written out a small quote. I may have been fourteen or fifteen years old, and I remember clearly that I couldn’t take my eyes of the lettershapes. … Continue reading

March 9, 2012
by Christopher Haanes

HÅNDSKRIFTERFARINGER

Min sønn går i andre klasse på skolen, og kommer stadig hjem med håndskrift han har lært. Jeg har endelig fått ham til å lage en hake på ett-tallet, og å sette et krysstrøk på syv-tallet. På tross av hva de har lært ham på skolen. For meg er dette selvsagt. Ett-tallet skilles på den måten fra majuskel (stor bokstav) I, og fra minuskel (liten bokstav) l. Og syv-tallet forveksles ikke med ett-tallet. Jeg stusset … Continue reading

March 9, 2012
by Christopher Haanes

Calligraphically confused?

Confused? by Christopher Haanes, Melbourne 4th July 2009     There are many kinds of letters in the world, and as calligraphers we remake existing letters, or interpret them, only rarely do we reinvent letterforms. Inventing letterforms would mean creating an alphabet which doesn’t exist, and that nobody could understand. So mostly we work with the conventional phonetic signs of our existing alphabet, similar to how a classical performer of music interprets the score. Glenn … Continue reading

February 23, 2012
by Christopher Haanes

OM NORSK BOKFORMGIVNING

Står det bra til med typografien i norske bøker? Ikke hvis man vurderer innmaten i bøkene.Etter min oppfatning er satsen norsk bokbransjes stebarn, og går for lut og kaldt vann. Mangelen på typografisk kultur gjør at forlagene ser en annen vei og aksepterer billig og dårlig sats.   Boktrykkerkunsten nådde våre naboland Danmark og Sverige forholdsvis tidlig, henholdsvis 1482 og 1483. Her i landet har vi kun hatt muligheten til å trykke bøker siden 1643, … Continue reading