March 9, 2012
by Christopher Haanes

OM ROMLIGHET OG SKRIFT

Man kan lytte til en lyd og stillheten som følger den, og registrere at i stillheten finnes det også lyder – derfor finnes kanskje ikke stillheten, kan vi tenke. En musiker vil likevel disponere stillheten (pausene) i musikken, uten hensyn til støy blant publikum som kan fylle pausene (med lyd vi kanskje kan kalle musikk) et cetera. I typografien kan ordbildet inverteres, slik at ordet fremstår som hvitt på svart, eller sette spørsmålstegn ved hvithetens … Continue reading

March 9, 2012
by Christopher Haanes

HELVETICA …

Hvis man ser sin erkefiende vinne popularitet, berømmelse og anseelse fra sidelinjen, og så etter mange år i hatsk passivitet bestemmer seg for å ta bladet fra munnen, blir det vanskelig å vite hvor man skal begynne. Skal man være saklig, og påpeke den forhattes svakheter på en nøytral og behersket måte, slik at en selv ikke ender opp med en uspiselig tale- eller skrivemåte, eller tvert imot stole på at ens følelsesmessige engasjement klarer … Continue reading

March 9, 2012
by Christopher Haanes

DESIGN / ANTI-DESIGN

Design-begrepet er relativt nytt her i landet. Det dukket opp mot slutten av femti-tallet, og begrepet «grafisk design» har vært i allmenn bruk siden begynnelsen av 1970-tallet. Ordet betyr plan, hensikt eller fortegning, og anvendes ofte som synonym til «formgivning». Strengt tatt er dette ikke korrekt, ettersom «designen» ligger forut for formgivningen, som plan eller hensikt. I det minste dersom vi skal holde oss til ordets etymologiske betydning. Men det skal vi kanskje ikke? Er … Continue reading

March 9, 2012
by Christopher Haanes

FORSVARSSKRIFT FOR MAJUSKLER

Bauhaus-bevegelsen forsøkte jo å fjerne de store bokstavene i tråd med andre radikale typografiske ideer, som troen på én skrift for den nye tid, og på den asymmetrien som skulle fremstille denne nye tiden grafisk. Og det er visserlig også slik at de store bokstavene, majusklene (også kalt versalene), er i ferd med å forvinne fra deler av skriftkulturen, kanskje fremskyndet av sms og e-post, hurtigere kommunikasjonsmetoder der det er mindre viktig å ta seg … Continue reading

March 9, 2012
by Christopher Haanes

IN DEFENCE OF MAJUSCULES

In line with other radical ideas, like the belief in one kind of font for the new age, and in the asymmetry which would visualise this new age, the Bauhaus-movement also sought to eliminate the majuscules. And in this day & age majuscules are less and less visible in parts of our culture. The process is perhaps made speedier by sms and e-mail, faster methods of communication in which it is less important to take … Continue reading

March 9, 2012
by Christopher Haanes

NOTE ON BOOK-DESIGN

We may ask ourselves why there is so little room for good typography in books. After all, we produce more books than ever before: In Great Britain book-production went from 6817 in 1905 to 44174 in 1985 to 88718 in 1995. Not that the amount of books produced should guarantee quality typography, although Tschichold certainly lifted the Penguin editions. But why aren’t certain books given proper typographic treatment? I suppose the Norwegian situation is a … Continue reading

March 9, 2012
by Christopher Haanes

DESIGNERNE KOMMER OG KOMMER

Bøker virker tiltrekkende på mange av oss. Jeg har som mange andre tilegnet meg min andel romaner og dikt opp gjennom tiden, og har kanskje et noe anstrengt forhold til bøker, ettersom jeg også forholder meg til bøker som estetiske gjenstander. I 12-årsalderen linjerte jeg opp boksider etter instruksene i Edward Johnstons bok Writing, Illuminating and Lettering, og prøvde meg på å kalligrafere med bredpenn. Senere, under studietiden, kalligraferte jeg en bok, Buddhas The Fire … Continue reading

March 9, 2012
by Christopher Haanes

CODEX

Bøker slik vi kjenner dem bor i våre hjem, og er spredt i store deler av kulturen. Teksten er avhengig av lesere, og forholdet mellom teksten og bokproduksjonens økonomi er årsak til omfattende diskusjoner og strid mellom forfattere og forleggere, mellom kritikere og forfattere, mellom forlagene selv og sågar mellom forfatterne og leserne. Å vokse opp uten tilgang til bøker blir for oss bare et tankeeksperiment. Vi tar dem for gitt. Vi trykker så store … Continue reading

March 9, 2012
by Christopher Haanes

JAN VAN KRIMPEN

  Jan van Krimpen er en av disse typografiske pioneerene som kanskje ikke er så berømte utenfor kretsen av kjennere, men som i sin markerte seg som en særs dyktig typedesigner og skrifthåndverker. Typesnittene hans var nytegninger, ikke ‘remakes’ av historiske snitt. Ikke slik å forstå at han forsøkte å gjenoppfinne alfabetet eller å tøye grensene for hva som kan leses som en bokstav. Han var opptatt av å revitalisere det bestående skriftspråket, så og … Continue reading

March 9, 2012
by Christopher Haanes

KALLIGRAFI OG POESI

Pennen, hånden, går, går, bare for at skrive, bare for at mit jeg skal hvile et sekund. Sigbjørn Obstfelder, En Præsts Dagbok Jeg har ofte undret meg over mengden misforståelser som knytter seg til kalligrafien. Ettersom jeg arbeider innenfor den vestlige (latinske) skrifttradisjonen er en av de vanligste misforståelsene at jeg jobber innenfor en østlig (kinesisk/japansk) skrifttradisjon. Det har skjedd en rekke ganger at folk som selv kommer fra min del av verden (altså Nord-Europa), … Continue reading