ANFØRSELSTEGN, TANKE- OG BINDESTREKER

Typesnitt (eller fonter) består ikke bare av bokstavene i alfabetet. I tillegg til en rekke såkalte diakritiske tegn, som for eksempel accent grave eller circumflex, som gjør oss i stand til å skrive fremmede språk eller enkelte importord, har vi tilgang til en rekke spesialtegn (glyfer) som ikke er synlige på tastaturet. Et profesjonelt utformet dokument preges av korrekt tegnsetting, og et sikkert tegn på at teksten er amatørmessig satt, er feil bruk av anførselstegn. Når vi indikerer ironi i tale ved å lage «hermetegn» i lufta med fingrene er det en grei praksis som tegnspråk, men dårlig typografi. Rette tommetegn (“) er dårlige substitutter for anførselstegn, i tillegg til å være torner i øynene på sarte typografer. Det er heller ikke spesielt nyskapende å bruke amerikanske anførselstegn (“ og ”). De slipper inn mye luft i teksten, og forstyrrer skriftbildet unødig. Engelske anførselstegn er mindre brautende enn amerikanske (‘ og ’). Vi kan kalle disse henholdsvis doble og enkle gåseøyne. Norsk praksis er å anvende doble gåseføtter (« og »). En sjelden gang er det nødvendig å bruke anførselstegn innenfor anførselstegn, og vi kan da bruke enkle gåseføtter (« og ‹› og »). Hvis en enkel gåsefot da havner ved siden av en dobbel kan vi øke luften litt mellom dem for tydelighetens skyld.

Selv om det i mange tilfeller er viktig og nødvendig å bryte regler og konvensjoner er det minst like viktig å være klar over hva som er gjengs håndverkspraksis. Så får vi heller avvise den når det er påkrevet. Norske anførselstegn er i mine øyne god praksis forde de ikke lager «huller» i skriftbildet. Riktig bruk av anførselstegn er tegn på typografisk dannelse, sammen med riktig bruk av binde- og tankestreker. Bindestreken er kort, tankestreken er lenger, like bred som majuskel «N». Det finnes en lang replikkstrek som sjelden brukes på norsk også, og den er like bred som majuskel «M».

Hvis du jobber på mac er det en enkel tastekombinasjon som skal til. Pc’er er litt mer kronglete, og krever en tallkombinasjon som du finner i brukermanualen.

AnførselIllustr

Comments are closed.