September 29, 2012
by Christopher Haanes

2012

September 28, 2012
by Christopher Haanes

New work. 2012

Let me not… Shakespeare quote. 2012          

September 26, 2012
by Christopher Haanes

Vitalize your hands

I have been teaching an intermediate to advanced class in calligraphy, using advanced techniques like pen manipulation, pressure variation and retouching. John Stevens, one of the world’s foremost calligraphers and a master of the broad-edged brush, was teaching majuscule lettering. Yves Leterme from Belgium will teach a one-day workshop in Greensboro. The group of students have been hard working, warm hearted and a joy to teach. The organizers, Jim and Joyce Teta, are worthy of … Continue reading

September 26, 2012
by Christopher Haanes

Roman Capitals & variations

Workshop for the Friends of Calligraphy, San Fransisco, 6–8th October 2012

September 26, 2012
by Christopher Haanes

Open Lecture

Lecture at the San Fransisco Public Library, Tuesday 9th September 2012. Open for the public.

March 9, 2012
by Christopher Haanes

OM ROMLIGHET OG SKRIFT

Man kan lytte til en lyd og stillheten som følger den, og registrere at i stillheten finnes det også lyder – derfor finnes kanskje ikke stillheten, kan vi tenke. En musiker vil likevel disponere stillheten (pausene) i musikken, uten hensyn til støy blant publikum som kan fylle pausene (med lyd vi kanskje kan kalle musikk) et cetera. I typografien kan ordbildet inverteres, slik at ordet fremstår som hvitt på svart, eller sette spørsmålstegn ved hvithetens … Continue reading

March 9, 2012
by Christopher Haanes

HELVETICA …

Hvis man ser sin erkefiende vinne popularitet, berømmelse og anseelse fra sidelinjen, og så etter mange år i hatsk passivitet bestemmer seg for å ta bladet fra munnen, blir det vanskelig å vite hvor man skal begynne. Skal man være saklig, og påpeke den forhattes svakheter på en nøytral og behersket måte, slik at en selv ikke ender opp med en uspiselig tale- eller skrivemåte, eller tvert imot stole på at ens følelsesmessige engasjement klarer … Continue reading

March 9, 2012
by Christopher Haanes

RUDO SPEMANN – Visual asceticism

The British lettering-tradition, in which I have been trained under Ann Camp (one of the most influential teachers of the last fifty years) has, for lack of a better term been called ‘The Johnstonian Tradition’, named after the great pioneer Edward Johnston. It is characterised by its formal aspects; the making of legible letters within a formal context. In Johnston’s words: The making of beautiful letters and arranging them well. The making of commemorative pieces … Continue reading

March 9, 2012
by Christopher Haanes

DESIGN / ANTI-DESIGN

Design-begrepet er relativt nytt her i landet. Det dukket opp mot slutten av femti-tallet, og begrepet «grafisk design» har vært i allmenn bruk siden begynnelsen av 1970-tallet. Ordet betyr plan, hensikt eller fortegning, og anvendes ofte som synonym til «formgivning». Strengt tatt er dette ikke korrekt, ettersom «designen» ligger forut for formgivningen, som plan eller hensikt. I det minste dersom vi skal holde oss til ordets etymologiske betydning. Men det skal vi kanskje ikke? Er … Continue reading

March 9, 2012
by Christopher Haanes

FORSVARSSKRIFT FOR MAJUSKLER

Bauhaus-bevegelsen forsøkte jo å fjerne de store bokstavene i tråd med andre radikale typografiske ideer, som troen på én skrift for den nye tid, og på den asymmetrien som skulle fremstille denne nye tiden grafisk. Og det er visserlig også slik at de store bokstavene, majusklene (også kalt versalene), er i ferd med å forvinne fra deler av skriftkulturen, kanskje fremskyndet av sms og e-post, hurtigere kommunikasjonsmetoder der det er mindre viktig å ta seg … Continue reading